Syfte och ändamål

Nordiska Radiosamfundet (NRS) är en stiftelse verksam i nära samverkan med Svenska Nationalkommittén för RadioVetenskap (SNRV). SNRV grundades 1931 som en svensk URSI-kommitté (The International Union of Radio Science, Union Radio-Scientifique Internationale). Det finns motsvarande URSI-kommittéer även i de övriga nordiska länderna. Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, är huvudman för ett stort antal svenska nationalkommittéer, varav SNRV är en.
SNRV har 22 ledamöter och därtill ca 125 adjungerade ledamöter. Syftet med SNRV är att uppmuntra och stödja utbildning, forskning och teknisk utveckling inom radioområdet.

Nordiska RadioSamfundet, NRS, har en historia som går tillbaka till 1985 då Nordiska RadioSällskapet bildades. 1995 övergick verksamheten i stiftelseform och då bildades Nordiska RadioSamfundet. NRS har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning inom det radiotekniska området och därvid

Stiftelsens styrelse skall ha radioteknisk kompetens på högsta nationella nivå och säkerställa att sådan kompetens finns även framgent.

NRS Styrelse

Ledamöter Telefon Företag/Universitet E-postadress
Dr Jan-Olof Gustavsson
(vice-ordförande,
webmaster)
0708-878722   jan-olof@hangeryd.se
Doc Joakim Johansson 031-735 4286 RUAG joakim.johansson@ruag.com
Prof Johan Karlsson 046-2224914 Lunds universitet/
Linköpings universitet
johan@telecom.lth.se
Dr Peter Karlsson u-blox Peter.karlsson@u-blox.com
Civ ing Karl-Arne Markström
  ÅF Technology AB karl-arne.markstrom@afconsult.com
Civ ing Mats Nilson
(ordförande, kassör)
08-7906018 Kungliga tekniska högskolan/VNL matsnils@kth.se
Prof Daniel Sjöberg   Lunds universitet daniel.sjoberg@eit.lth.se
Prof Asta Pellinen-Wannberg 090-786 7492 Umeå Universitet asta.pellinen-wannberg@umu.se


 
Webansvarig: Jan-Olof Gustavsson
Senaste uppdatering: 2021-12-13